Zavřít X:

Bracco, s.r.o. - obchod s kynologickými potřebami

Žďárec 8, 594 56 Žďárec , Czech Republic, www.bracco.cz, info@bracco.cz, tel: +420 702 07 07 06


Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat
Registrace uživatelů: přihlásit - zaregistrovat

podrobné hledání

CZ EN DE
Bracco, s.r.o. Bracco blog for dogs

LEUCHTIE - Premium, bílý.

Naše cena s DPH :
1 189,00 Kč
Naše cena v EUR:
(47,56 EUR )
Naše cena bez DPH:
982,59 Kč
Výrobce:
LEUCHTIE

...text v detailu položky

 

 Uvedení do provozu / aktivace. K prvnímu uvedení do provozu odstraňte prosím izolační podložku mezi kontakty baterií (transportní pojistka). 

 

 • Srolujte ochrannou silikonovou hadičku (1) směrem k dílu s bateriemi tak daleko, až je spoj na bateriovém dílu volný. 

 • Rozpojte spoj (ne silou!) a vyjměte červenou nebo bílou izolační podložku (2). 

 • Spojte znovu pevně oba díly až na doraz dohromady a srolujte ochrannou silikonovou hadičku přes tento spoj.

 Zapínání 

Když díl s bateriemi ukazuje dolů, zapne se LEUCHTIE automaticky.

Navékněte LEUCHTIE přes hlavu psa tak, aby baterie směřovaly směrem dolů. Protože je díl s bateriemi ta nejtěžší část světelného obojku zůstává LEUCHTIE automaticky v této pozici.. 

Vypínání 

LEUCHTIE se vypne s časovým posunem 1 až 2 minut jestliže baterie směřují nahoru. K uložení zavěste LEUCHTIE nejlépe na hák na šaty nebo postavte popřípadě položte tak, aby díl s bateriemi ležel co možná nejvýše.

 

Čištění 

Čistěte LEUCHTIE horkou vodou (do 60° C), mýdlem nedo domácím čistícím prostředkem.

Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čistící prostředky!

Při čištění dávejte pozor aby silikonové hadičky byly na správném místě a dobře těsnily tak aby

nemohla dovnitř vniknout voda.

 Náhradní díly

V potřebě můžete baterie a náhradní díly objednat u Vašeho obchodníka nebo přímo u nás.

 Výměna baterií 

Jestliže intensita světla u LED výrazně poleví nebo se LEUCHTIE krátce po zapnutí vypnne, jsou baterie vybité a je nutno je vyměnit.

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pozor, pří polevující intenzitě světla zůstává jen krátký čas (cca. 20 – 30 min.) než budou baterie úplně vybité poněvadž se Step – Up – Elektronika snaží klesající napětí stále vyrovnávat aby byla dosažena maximální intenzita světla.

Vyměňujte baterie na suchém a čistém místě a zajistěte také aby LEUCHTIE byl také suchý a čistý.

 

Jestliže se silikonové hadičky nedají srolovat, tak je prosím důkladně omyjte teplou vodou, mýdlem nebo mycím prostředkem a odmaštěte je. Posléze prosím důkladně vysušit. Vaše ruce by také neměly byt mastné (v žádném případě tedy nekrémovat!).

 

Pozor! Světelnou trubici a díl na baterie nesmíte bez předběžného srolování silikonové hadičky rozpojovat tahem! Tímto můžete LEUCHTIE poškodit! 


Srolujte silikonové hadičky na díl s bateriemi až jsou spoje volné (1). 

 1. Rozpojte díl s bateriemi a světelnou trubici (ne silou!) a vyjměte vybité baterie.

 2. Vsuňte nové baterie tak, aby na jedné straně byl plus pol a na druhé minus pol.

 3. Spojte díl s bateriemi a světelnou trubici následujícím způsobem. Konec trubice na kterém je údaj o velikosti patří na minus pol a druhý konec bude napojen na plus pol.

 4. Otestujte funkci tím že LEUCHTIE sklopíte aby se zapnulo.

 5. Jestliže LEUCHTIE nefunguje, je zde více možností: 

 • Díl s bateriemi je nasazen obráceně. Stáhněte ještě jednou díl s bateriemi a nasaďte jej obráceně na světelnou trubici.

 • Jedna z baterií je vsunuta obráceně. Přezkoušejte baterie ještě jednou podle bodu 3.

 • Kontaktní perko v díle na baterie není ve správné pozici. Zatlačte perko tužkou nebo kuličkovým perem do správné pozice

 

 1. Jakmile LEUCHTIE správně funguje, stlačte všechny spoje pevně dohromady a narolujte silikonovou hadičku přes spoje tak aby byla umístěna na středu spoje. 

Vybité baterie odstraňte okamžitě aby jste předešli jejich rozkladu. 

Dodané baterie (nejsou-li to nabíjecí baterie) se nesmějí nabíjet nebo jiným způsobem reaktivovat, demontovat, nahřívat a zapojovat do zkratu.

Polknutí baterie může ohrozit život! Uchovávejte proto baterie nedostupně pro děti (a také Vašeho pejska). Bude-li baterie spolknuta, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Vybité baterie nesmějí být likvidovány do domácího odpadu!

Likvidujte proto prázdné baterie na určených sběrných místech pro baterie

(např. obchody s elektronikou nebo veřejná sběrná místa pro nebezpečný odpad).

 Poruchy a jejich odstranění 

Jestliže Vaše LEUCHTIE nefunguje správně, přezkoušejte následující body: 

Porucha

Možná příčina

Odstranění

 

 

 

Uvolněný kontakt

Spojení mezi dílem pro baterie a světelnou trubicí má špatný kontakt

Přezkoušejte nasazení dílu pro baterie na větelnou trubici. Zkontrolujte zdali kontaktní perka rovně tlačí na baterie a nejsou ohnutá.

Na konce baterií stříkněte trochu kontaktspraye.

 

 

 

Žádná funkce

Kontaktní perka nesedí správně na bateriích.

Otevřete díl pro baterie a zkontrolujte korektní polohu kontaktních perek v bateriovém dílu.

 

 

 

 

Baterie jsou prázdné - LEUCHTIE byl možná špatně uložen a nepřetržitě zapnut.

Baterie musí být vyměněny (viz výměna baterií).

Vybité baterie okamžitě likvidujte aby se zabránilo jejich vytečení!

 

 

Mimořádné vlastnosti verze LEUCHTIE Premium 

Ve srovnání se standardní verzí nabízí verze PREMIUM následující výhody: 

 • výrazně vyšší světelný výkon, srovnatelné s Tuning – Setem

 • konstantní maximální intensita světla po celou dobu životnosti baterie

 • provoz s cenově výhodnými standardními bateriemi typu AAA / Micro

 • nově vyvinutý díl na baterie pro obzvlášť jednoduchou výměnu baterií

 

Náročná Step – Up – Elektronika vyrovnává klesající napětí baterií a umožňuje po celou dobu životnosti baterií konstantní intensitu světla (cca. 20 – 25 hodin). Tímto jsou baterie typu AAA / Micro optimálně využity a energie je plně spotřebována.

 Rady 

K odstranění problémů u velmi bojácných psů navlékáme poprvé obojek tak, aby se baterie nacházely nahoře – světlo je vypnuto – pes není zneklidněn světlem. Pak otočíme obojek do správné posice až začne svítit – pes si toho ani nevšimne. Poněvadž navléknutí LEUCHTIE pes spojuje s procházkou, bude se brzy na obojek těšit.

 

Jen málokdy se stane že druhý pes bude Vaším svítícím psem nějak zneklidněn – ale velmi rychle si na tuto „zvláštnost“ zvykne.

Jestliže LEUCHTIE velmi lehce klouže z hlavy, je možno jej přiloženou upevňovací páskou jistě na obojku nebo postroji zafixovat. Pro velké psy, kteří nosí postroj, doporučujeme upevňovací pásku s karabinkou (opcionálně v naší nabídce).

Velmi volně anebo moc pevně sedící LEUCHTIE může na psa působit rušivě.

Proto při výběru volte pečlivě velikost aby LEUCHTIE mohl být přes hlavu stažen bez vynaložení síly. V případě potřeby může nepasující LEUCHTIE být u nás buďto vyměněn nebo upraven na správnou velikost.

 Bezpečnostní pokyny: 

 • Používejte LEUCHTIE jen ke stanovenému účelu. 

 • Při prvním použítí dbejte na to, aby LEUCHTIE nebyl pro psa příliš těsný, jinak nastanou problémy při odebírání obojku. Jestliže se Vám nepodaří velmi těsný obojek psovi obebrat, použijte síly k roztažení obojku až silikonová guma povolí a obojek se nechá otevřít. 

 • Na LEUCHTIE nepřipevňujte nikdy vodítko a také nedržte svého psa za LEUCHTIE obojek. Díl na Baterie a světelná část se mohou rozpojit a hrozí ztráta malých dílů (baterie, kontaktní perka). 

 • LEUCHTIE není žádná hračka pro psa!

Při příliš silném namáhání (např. házení, silné kousání) může být LEUCHTIE poškozen nebo se může otevřít. Zde může dojít ke ztrátě malých dílů jako baterie, kontaktní perka, nebo mohou tyto díly být psem spolknuty, což by mohlo přivodit vážné problémy. Jestli se přesto něco takového stane, kontaktujte okamžitě svého veterináře aby mohl podniknout vhodná opatření!. 

 • Neumožňujte svému psovi aby si s obojkem LEUCHTIE bez dozoru hrál. 

 • Nepoužívejte LEUCHTIE obojek jestliže je viditelné jakékoliv poškození. 

 • Dbejte na to, aby se do vnitřních prostor obojku nedostala vlhkost – zvláště při čištění nebo výměně baterií. LEUCHTIE je velmi dobře chráněn před vodou a vlhkostí. Jestli se přesto dostane vlhkost do vnitřního prostoru, srolujte obě ochranné silikonové hadičky; odpojte díl na baterie a ponechte všechny díly přes noc vyschnout. 

 • Nezahřívejte LEUCHTIE nikdy na teploty přesahující 60 °C.

 • Nesušte a nezahřívejte LEUCHTIE nikdy v mikrovlnné troubě. Mikrovlnné záření zničí okamžitě elektronické vybavení. 

 • Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čistící prostředky. Čistěte LEUCHTIE teplou vodou (max. 60 °C) s použitím domácích čistících prostředků. 

Záruka 

V rámci zákonně platné záruční doby odstraníme zdarma všechny závady které jsou prokazatelně zaviněmy vadou materiálu nebo chybou ve výrobě. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užíváním, nedbalosti při použití tohoto návodu k obsluze, vyteklými bateriemi a užíváním zaviněnému opotřebení výrobku. Další nároky jsou vyloučeny, na následné škody se nevztahuje žádná záruka. Při otevření výrobku – kromě výměny baterii – nebo při manipulaci nepovolanou osobou zaniká nárok na záruku.

Opravou nebo výměnou dílu se původní záruční doba neprodlužuje. 

Odstranění odpadu

Tento Symbol je umístěný na našich produktech a znamená, že na konci životnosti tohoto produktu je nutno bezplatně tento artikl odevzdat k recyclaci na jakémkoliv veřejném sběrném místě. 

Odstranění do běžného domácího odpadu není povoleno! Prosím chraňte naše žívotní prostředí a předejte tento artikl k recyclaci! Poplatky byly už při výrobě námi uhrazeny.

K dostání ve standardních velikostech 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 a 70 cm.  

BĚŽNĚ VEDEME OBOJEK V BÍLÉ BARVĚ, SVÍTÍ LUXUSNĚ, ALE CHCETE-LI I JINOU BARVU, NAPIŠTE svůj požadavek NA EMAIL info@bracco.cz
                       

LEUCHTIE - Premium, bílý.

Kód Název Naše cena s DPH Naše cena bez DPH Dodací lhůta (dny) Počet ks Vyberte
[DLPR001] 35 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč Skladem
[DLPR002] 40 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč Skladem
[DLPR003] 45 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč Skladem
[DLPR004] 50 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč Skladem
[DLPR005] 55 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč Skladem
[DLPR006] 60 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč 10
[DLPR007] 65 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč 10
[DLPR008] 70 cm 1 189,00 Kč 982,59 Kč 10

Podkategorie:

 

Třídílné dummy, celokožešinové dummy, dummy s kožešinou, aporty, granule pro psy, konzervy pro psy, standard dummy, acme, píšťalky pro psy, pachy zvěře, postroje, postroje do auta, králiší kožešina, dummy s liščí kožešinou, isky pro psy, láhve pro psy, pamlskovníky, pelíšky pro psy, kožešinové přetahovadla, fleece přetahovadla, lovecké vodítko, kožené voldítko, vodítko s moxon smyčkou, field trial vodítko, drybed, vetbed, kožený obojek, stahovací obojek, polostahovací obojek, vesta pro psa, neoprenová vesta pro psa, dummy launcher, leuchtie, svítící obojek, šampóny pro psa, elektronické obojky, dummy vesty, lovecké vesty, dummy brašny, lovecké brašny, hřeben pro psa, kartáč pro psa, miska nerez, miska plast, chuck-it, míčky pro psy, fresbee, létající talíře, protihltací misky, bracco dummy, dummy do vody, plavací dummy

 

Bracco, s.r.o. - Czech Republic, e-mail: info@bracco.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu