Zavřít X:

Bracco, s.r.o. - obchod s kynologickými potřebami

Žďárec 8, 594 56 Žďárec , Czech Republic, www.bracco.cz, info@bracco.cz, tel: +420 702 07 07 06


Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat
Registrace uživatelů: přihlásit - zaregistrovat

podrobné hledání

CZ EN DE
Bracco, s.r.o. Bracco blog for dogs

1. Oblast působnosti
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny obchodní vztahy mezi Bracco s r.o. a jejími zákazníky, a to vždy v platném znění v okamžiku uzavření smlouvy.

2. Uzavření smlouvy
Vyobrazení sortimentu v našem internetovém obchodě nepředstavuje žádnou nabídku ve smyslu obchodn9ho práva. Tato je nezávazná. Prostřednicvím internetového obchodu je zákazník vyzván k učinění nabídky k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zákazníkem ještě nedochází k uzavření smlouvy. Zákazník obdrží e-mailem potvrzení o obdržení objednávky (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje žádné přijetí nabídky, ale pouze informuje zákazníka o obdržení jeho objednávky společností Bracco,s.r.o..
Smlouva s Bracco s r.o. je uzavřena až v okamžiku, kdy firma Bracco s r.o. přijme nabídku zákazníka tím, že ji potvrdí dalším e-mailem. Pro účely vyřízení kupní smlouvy bude tato u Bracco s r.o. uložena. Kupní smlouva bude zákazníkovi, mimo zaslaného potvrzení o odeslání zpřístupněna pouze v případě, kdy zákazník prokáže zvláštní důvod pro opětovné zaslání této smlouvy.
Prodej nabízeného zboží je možný pouze v množství obvyklém pro domácí spotřebu a osobám se způsobilostí k právním úkonům. Společnost Bracco s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout z technických a ekonomických důvodů - i bez uvedení důvodů - došlé dotazy na objednávky.

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy
Právo na odstoupení
Od uzavřené smlouvy máte právo v písemné formě (např. dopis, fax, email) odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet od obdržení tohoto poučení v textové formě, avšak nikoli před převzetím dodaného zboží jeho příjemcem. K zachování této odvolací lhůty postačuje včasné odeslání písemného odvolání nebo doručené zásilky.
Písemné odstoupení od smlouvy zašlete prosím na adresu:
Bracco s r.o.
Žďárec 8
594 56 Žďárec
CZECH REPUBLIC

Pro účely odvolání elektronickou cestou se obraťte na náš EMAIL info@bracco.cz

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u zboží, které bylo vyrobeno na speciální přání zákazníka (např. osobní obojky), stejně jako u rychle se kazícího zboží.

Následky odstoupení od smlouvy
V případě účinného odstoupení od smlouvy je nutno oboustranně obdržená plnění vrátit, popřípadě vydat i užitky z nich (např. úroky). Prosíme Vás, abyste nám k tomuto účelu sdělili Vaše platné bankovní spojení, pakliže ho do této doby ještě nemáme. V případě, kdy nám obdrženou zásilku a její užitky (např. výhody vzniklé používáním) nemůžete vrátit popř. vydat buď celé nebo jejich část nebo je vrátíte ve zhoršeném stavu, musíte do té míry nahradit jejich hodnotu. Náhradu za zhoršení stavu věci a za přijaté užitky věci musíte poskytnout pouze tehdy, pokud užitky a zhoršení stavu věci vznikly při zacházení s věcí nad rámec ověření jejích vlastností a funkčnosti. Pojmem „ověření vlastností a funkčnosti“ se rozumí otestování a vyzkoušení zboží, které je možné a obvyklé při koupi zboží v obchodě.
Věci, které lze poslat v balíku, je nutno zaslat zpět. Doporučujeme Vám jej zaslat doporučeně kvůli dokladu o zaslání zásilky. Prosíme, abyste toto vrácené zboží neposílali na náklady Bracco s r.o.. Závazky k vrácení zaplacených finančních částek musí být splněny během 14 dnů. Tato lhůta začíná pro Vás běžet okamžikem odeslání Vašeho odstoupení od smlouvy nebo věci; pro nás jejich (odvolání/věc) obdržením.
Prosíme, před odesláním zboží nás vždy kontaktujte. Zpětnou zásilku zabalte a napište na balík následující zpětnou adresu:

Bracco s r.o.
Žďárec 8
594 56 Žďárec
CZECH REPUBLIC
Tuto adresu naleznete rovněž ve Vaší zásilce.
Konec poučení o odstoupení od kupní smlouvy

3. Ujednání o hrazení nákladů
Využijete-li právo k odstoupení od kupní smlouvy, jste pak povinni nésti všechny náklady zpětné zásilky. Nevyzvedne-li si zákazník zboží na poště v požadované lhůtě, nebo odmítne-li jej od přepravní společnosti je povinen uhradit náklady za zásilku. 

4. Poskytnutí záruky a odpovědnost za vady
U všech vad, které se na zboží vyskytnou během zákonné záruční doby, můžete uplatnit dle své volby zákonné požadavky na odstranění vady, výměnu věci stejně jako - za existence zvláštních zákonných předpokladů - na snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, a k tomu rovněž i náhradu za škodu, včetně náhrady škody místo plnění, jako i náhradu Vašich marně vynaložených nákladů. Právo na započtení pohledávky nebo snížení ceny lze uplatnit pouze v případě protinároků, které byly pravomocně stanoveny, jsou nesporné nebo byly námi písemně uznány. Délka promlčecí lhůty pro poskytnutí zákonných nároků v případě vady zboží jsou 2 roky. Pakliže jsou na dodaném zboží patrné vady materiálu nebo vady způsobené při výrobě, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

5. Ceny, poštovné a balné
Platí aktuální ceny v době objednávky. Dobu platnosti našich časově omezených nabídek zjistíte vždy v místě jejich prezentace v našem internetovém obchodě. Všechny uvedené ceny již zahrnují platnou zákonnou daň z přidané hodnoty. Odchylně od tohoto pravidla, jsou všechny ceny pro naše zákazníky ve Švýcarsku uvedeny bez DPH a nebude k nim připočítána ani zákonná německá ani švýcarská DPH. Případná DPH, kterou je třeba vybrat na základě švýcarských zákonů, bude na hranicích stanovena Švýcarskou daňovou správou a zákazníkem bude zaplacena při dodání zboží.

Na zboží v akci se zásadně žádný dodatečný rabat nevztahuje!

 

Ceny poštovného pro Českou a Slovenskou Republiku.

DOPRAVA V ČESKU PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ, VYJMA OBCHODNÍKŮ, NAD 999,- VČETNĚ DPH ZDARMA

              Platba na dobírku, Česká pošta do 30kg- 99,- 

              Platba na dobírku, PPL do 30kg            -  99,-

              Platba předem 2800214583/2010- 89,-

              Lehká obálka předem 2800214583/2010-Českou Poštou- 50,-   

              Obchodníci platba převodem 120,-

              Obchodníci platba na dobírku 140,- 

 

              Slovensko-předem na účet - 4,90 Euro- do 30kg

CITFIN, sporitelní druzstvo  

Radlická 751/113e

Praha 5

158 00

CZECH REPUBLIC

 

IBAN: CZ8620600000000001107934

BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX 

Vyjímkou můžou být zásilky placené převodem, kde cena za odeslání je 50,- , ale toto zboží je zasláno obyčejně a plnou odpovědnost za doručení nese odběratel. 

Pakliže by doručení zásilky mělo z technických nebo logistických důvodů proběhnout ve více etapách, budou náklady za poštovné a balné účtovány samozřejmě pouze jednou.

6. Dodání zboží
Bracco s r.o. vypraví objednané zboží co nejrychleji na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
V rámci EU dodáváme bez cla. Při dodávkách do zemí mimo EU, především do Švýcarska, si platí zákazník eventuální clo, daně a jiné poplatky sám.
V případě, kdy by nebylo možné určitý produkt doručit a kupní smlouva nemohla být uzavřena, vyhrazujeme si právo na to, abychom Vám nabídli dodatečné zaslání zbývajícího produktu. Vy nejste povinni tuto nabídku akceptovat. Pokud byste nechtěli tuto naši nabídku přijmout, zašlete prosím zboží zpět na níže uvedenou adresu.
Bracco s r.o.
Žďárec 8
594 56 Žďárec
CZECH REPUBLIC

Náklady na další zásilku jsou hrazeny Bracco s r.o.
O průtazích v dodávce Vás budeme ihned informovat.

7. Výhrada vlastnictví
Až do okamžiku kompletního zaplacení ceny zůstává zboží vlastnictvím Bracco,s.r.o.

8. Platba, splatnost, prodlení
Platba za zboží je možná prostřednictvím bankovního převodu.

Bankovní účet:

Fio Banka

2800214583/2010

Citfin Euro

CITFIN, sporitelní druzstvo  

Radlická 751/113e

Praha 5

158 00

CZECH REPUBLIC

 

IBAN: CZ8620600000000001107934

BIC/SWIFT: CITFCZPPXXX

 

Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo Vaší objednávky.
V případě prodlení při platbě si vyhrazujeme právo účtovat Vám poplatek za upomínku.

9. Ochrana osobních údajů
Prosím, přečtěte si k tomu naše podrobné Prohlášení o ochraně osobních údajů.

10. Provozovatel internetového obchodu
 

PROVOZOVATEL A PRODÁVAJÍCÍ

 

JEDNATEL

Bracco, s.r.o.
Žďárec 8
594 56 Žďárec

IČ: 26313731
DIČ: CZ26313731
Společnost je zapsaná v OR vedeném u KS v Brně
oddíl C, vložka 43286

 

Michaela Bartáková


Telefon: 731 570 778
E-mail: bracco@bracco.cz

 

11. Zákznický servis
Náš zákaznický servis je Vám k dispozici prostřednictvím
Kontaktního formuláře
nebo telefonicky na čísle

+420 702 07 07 06 pro češtinu od pondělí do pátku vždy od 09:00 do 18:00 hodin.

 

REKLAMAČNÍ SERVIS

bracco@bracco.cz

12. Závěrečná ustanovení
Právní vztahy vznikající z této smlouvy mezi Bracco,s.r.o. a zákazníky a právní vztahy s nimi související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí právním řádem České Republiky s vyloučením práva OSN o mezinárodní koupi zboží (sdělení č. 160/1991 Sb., Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – CISG).
 

 

 

 

Podkategorie:

 

Třídílné dummy, celokožešinové dummy, dummy s kožešinou, aporty, granule pro psy, konzervy pro psy, standard dummy, acme, píšťalky pro psy, pachy zvěře, postroje, postroje do auta, králiší kožešina, dummy s liščí kožešinou, isky pro psy, láhve pro psy, pamlskovníky, pelíšky pro psy, kožešinové přetahovadla, fleece přetahovadla, lovecké vodítko, kožené voldítko, vodítko s moxon smyčkou, field trial vodítko, drybed, vetbed, kožený obojek, stahovací obojek, polostahovací obojek, vesta pro psa, neoprenová vesta pro psa, dummy launcher, leuchtie, svítící obojek, šampóny pro psa, elektronické obojky, dummy vesty, lovecké vesty, dummy brašny, lovecké brašny, hřeben pro psa, kartáč pro psa, miska nerez, miska plast, chuck-it, míčky pro psy, fresbee, létající talíře, protihltací misky, bracco dummy, dummy do vody, plavací dummy

 

Bracco, s.r.o. - Czech Republic, e-mail: info@bracco.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu